CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K003 Khoai tây nghiền rau củ cuốn bí đỏ Pumpkin Sausage 75g, 6pcs/450g/tray/PA x 20PA/CTN = 9kgs

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com