CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T017 Tôm viên crouton  Crouton Shrimp 20g/pc, 8pcs/160g/tray/PA x 40PA/CTN = 6.4kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T018 Tôm viên hạnh nhân  Almond Coated Shrimp Ball 20g/pc, 16pcs/320g/tray/PA x 36PA/CTN = 11.52kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T022 Tôm xù Breaded Shrimp (Ebi-fry)  25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x 24PA/CTN = 6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T019 Tôm viên pho mai xù Breaded Shrimp Chesse Ball 15g, 10pcs/150g/tray/PA x 48PA/CTN = 7.2kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T023 Tôm xù cốm dẹp  Rice Flakes Coated Shrimp 25g/pc, 10pcs/250g/tray/PA x  21PA/CTN = 5.25kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T020 Tôm viên quấn khoai môn Taro Shrimp Ball 10g/pc, 20pcs/200g/tray/PA x  48PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T024 Tôm xù dừa  Coconut Breaded Shrimp  12.5g/pc, 20pcs/250g/tray/PA x 20PA/CTN = 5kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
T021 Tôm xẻ bướm xù Breaded Butterfly Shrimp  10.5g/pc, 20pcs/210g/tray/PA x 50PA/CTN = 10.5kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
X001 Xíu mại bạch tuộc  Octopus Shaomai 25g/pc, 20pcs/500g/PA x 12PA/CTN = 6kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com