CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H010 Há cảo tôm Shrimp Hakao 20g/pc, 12pcs/240g/tray/PA x 42PA/CTN = 10.08kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H011 Há cảo tròn Round Hakao 30g/pc, 8pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H015 Hoành thánh bông sen Lotus Shrimp Wonton 20g/pc, 9pcs/180g/tray/PA x 24PA/CTN = 4.32kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H012 Hải sản xiên que Skewered Seafood 125g/stick, 8sticks/1000g/bag x 10PA/CTN = 10kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H016 Hoành thánh chua ngọt Sour & Sweet Shrimp Wonton 20g/pc, 10pcs/ 200g/ tray/ PA x 30PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H013 Hải sản xù cốm Rice Flakes Coated Seafood 25g/pc, 8pcs/200g/tray/PA x 30PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H017 Hoành thánh tôm chiên Pre-fried Shrimp Wonton 20g/pc, 15pcs/300g/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
H014 Hải sản xù mì Noodle Breaded Seafood 20g/pc, 15pcs/ 300g/ tray/ PA x 20PA/CTN = 6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K001 Kakiage hải sản Seafood Kakiage 55g/pc, 4pcs/220g/tray/PA x  48PA/CTN = 10.56kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com