CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K002 Kakiage rau củ Vegetable Kakiage 55g/pc, 4pcs/220g/tray/PA x  48PA/CTN = 10.56kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K003 Khoai tây nghiền rau củ cuốn bí đỏ Pumpkin Sausage 75g, 6pcs/450g/tray/PA x 20PA/CTN = 9kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
M002 Mực dồn nếp Ika Teppou 20g/pc, 8pcs/160g/tray/PA x 60PA/CTN = 9.6kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K004 Khoai tây quấn bí đỏ German Tower 25g/pc, 12pcs/tray/PA x 40PA/CTN = 12kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
N001 Nấm đông cô dồn tôm Shrimp Shiitake 20g/pc, 20pcs/400g/tray/PA x 24PA/CTN = 9.6kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
K005 Khoai tây viên hải sản Seafood Potato Ball 20g, 15pcs/300g/tray/PA x  40PA/CTN = 12kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
O001 Ốc nhồi Stuffed Pila 192g/tray/PA x 40PA/CTN = 7.68kgs

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
M001 Mực cắt khoanh xù Breaded Squid Rings 250g/tray/PA x 40PA/CTN =  5.4kgs 

CODE VIETNAMESE ENGLISH PACKING STYLE
R001 Rong biển cuốn chả cá Seaweed Waves 10g/pc, 24pcs/240g/tray/PA x 48PA/CTN = 11.52kgs

Subcategories

VILFOOD CO., LTD.

 Lot C38/I - C39/I Road 7 Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

 Tel: (84-8)37653059-37653061-37653062                                        Fax: (84-8)37653060-37653063


Website: www.vilfood.com - www.vilfood.vn                          Email:vilfood@vilfood.com